Algemene acceptatievoorwaarden

(Status: Juni 2019)

§ 1 Algemeen

Geaccepteerd worden alleen brandbare afvalstoffen die zijn opgenomen in het voor de TAS goedgekeurde afvalstoffenoverzicht, en waarvoor een geldig bewijs van deugdelijk afvalstoffenbeheer kan worden overgelegd. Onbrandbare materialen dienen zo veel mogelijk te zijn verwijderd uit de afvalstoffen. Het vlampunt van het aangeleverde materiaal dient minimaal 80°C te bedragen, en de ontbrandingstemperatuur minimaal 100°C.

Indien het aangeleverde afval niet voldoet aan deze acceptatievoorwaarden, wordt het afgekeurd voor de TAS. Door particulieren aangevoerd afval wordt niet geaccepteerd.

Storende stoffen en andere stoffen die niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden, die pas als zodanig worden herkend na storting in de bunker, worden voor rekening van de leverancier van de overige stoffen gescheiden en op deskundige wijze afgevoerd.

§ 2 Stofvormig afval

Stofvormig afval wordt alleen in combinatie met bindmiddelen of in geperste vorm geaccepteerd, om stofontwikkeling in de TAS te voorkomen.

§ 3 Slib

Slib kan uitsluitend worden aangeleverd in ontwaterde vorm. Het gehalte aan droge stoffen (DS) en de schuifsterkte dienen voor aanlevering te worden afgestemd met de TAS. Het slib mag geen organische oplosmiddelen of vrij water bevatten.

§ 4 Volumineus afval

Volumineus afval waarvan de afmetingen groter zijn dan 80 x 80 cm (bijv. meubels, bouw- en sloophout, houten emballage) kan uitsluitend in overleg en gescheiden worden aangeleverd. Metalen emballage wordt uitsluitend leeg geaccepteerd.

§ 5 Slangen, banden, wikkelmateriaal

Slangen, banden, wikkelmateriaal e.d. worden uitsluitend geaccepteerd indien zij zijn gesneden in lengten van max. 80 cm.

§ 6 Kunststofafval

Het pvc-gehalte van pvc-houdend afval mag in het mengsel max. 5% bedragen. Monocharges pvc-houdend afval worden niet geaccepteerd.

Fluorhoudende kunststoffen (bijv. teflon, viton etc.) en GRP en CFRP en hun samenstellende vezels worden niet geaccepteerd.

De aanlevering van monocharges met ander kunststofafval dient tevoren te worden afgestemd met de afdeling Afvallogistiek.

§ 7 Vloeibaar afval

Alle soorten vloeistoffen zijn uitgesloten van acceptatie.

§ 8 Toelaatbaar maximumgehalte aan schadelijke stoffen

Alleen niet-gevaarlijke afvalstoffen (in overeenstemming met de Acceptance Catalogue en GC) en de volgende maximale verontreinigende stoffen zijn toegestaan:

 

Polygechloreerde bifenylen (PCB’s)tot20 mg/kg
Pentachloorfenol (PCP)tot20 mg/kg
PAHtot25 mg/kg
Chloortot1 Gew-%
Fluortot1 Gew-%
Zwafeltot3 Gew-%
-  waarvan organisch gebondentot1 Gew-%
Kwiktot50 mg/kg
Cadmiumtot50 mg/kg
Thalliumtot10 mg/kg
Antimoniumtot200 mg/kg
Arseentot200 mg/kg
Loodtot2.500 mg/kg
Chroomtot1.000 mg/kg
Kobalttot750 mg/kg
Kopertot2.500 mg/kg
Mangaantot1.000 mg/kg
Nikkeltot750 mg/kg
Vanadiumtot100 mg/kg
Tintot1.000 mg/kg
Zinktot2.500 mg/kg
zeefresidu >5mmtot>90%

Bovengenoemde concentraties zijn gebaseerd op 1 kg afval in de originele substantie.

 

en:

Hexabromocyclododecaan (HBCD) * tot 1000 mg / kg

 

* behandeld afval en resulterende mengsels (vooral met de sleutels van hoofdstuk 19 van de AVV) moeten vrij zijn van HBCD-bevattende ingrediënten!

SRS EcoTherm GmbH

Dr. Wüllenweber (Directie)
E. Junker (Bedrijfsleiding)
M. Bünker (Hoofd afvalbeheer)