Gemiddelde maandelijkse emissiewaarden, berekend op basis van de daggemiddelden, in verhouding tot de emissiegrenzen van de TAS

Toegestane emissiewaarden van de TAS in vergelijking met de 17e Duitse milieuverordening (17. BImSchv)

*Jaargemiddelden **Streefwaarden
Emissies (als daggemiddelde): Toegestane grenswaarde Grenswaarde volgens de 17e Duitse milieuverordening (17. BImSchV)
Stof in mg/Nm3 5 (3)* 5
Koolstof totaal in mg/Nm3 5 10
Chlorwaterstof in mg/Nm3 8 8
Zwafeldioxide in mg/Nm3 40 (30)* 40
Stikstofdioxide in mg/Nm3 150 (100)** 180
Kwik in mg/Nm3 0,01 0,01
Koolmonoxide in mg/Nm3 50 50
Ammoniak in mg/Nm3 10 10

Meetwaarden van de intermitterende metingen, in verhouding tot de emissiegrenzen van de TAS

Toegestane emissiewaarden van de TAS in vergelijking met de 17e Duitse milieuverordening (17. BImSchv)

Emissies in monsternemingsperiode: Toegestane grenswaarde Grenswaarde volgens de 17e Duitse milieuverordening (17. BImSchV)
Cadmium; Cd; Thallium; Tl in mg/m3 0,02 0,02
Totaal Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V,Sn in mg/m3 0,17 0,3
Totaal As,Cd,Co,Cr,Benzo(a)pyren in mg/m3 Geen gegevens 0,05
Fluorwaterstof; HF in mg/m3 4 4
Dioxines en Furanen in ng/m3 I-Teq 0,05 0,08

Toelichting op de metingen zoals weergegeven in de tabel

De vermelde waarden van de 17e Duitse milieuverordening (17. BImSchV) gelden voor afvalverbrandingsinstallaties in Duitsland.


Als toegestane grenswaarden gelden de waarden die in het kader van de vergunningsprocedure zijn vastgelegd als speciale verplichting voor de TAS.


Als werkelijke waarde volgens de actuele gegevens gelden de permanent vastgestelde emissiedata die op een bepaald moment in de TAS worden geregistreerd. Deze data worden maandelijks geactualiseerd. De hier vermelde waarden zijn de maandgemiddelden, die zijn berekend op basis van de daggemiddelden.


Een uitzondering geldt voor dioxines, furanen en zware metalen. Deze waarden kunnen alleen intermitterend worden vastgesteld. Ten aanzien van deze stoffen zijn de waarden van de laatste meting vermeld.


Indien u vragen heeft over de emissies kunt u contact opnemen met:


SRS EcoTherm GmbH
Neuenkirchener Strasse 8
48499 Salzbergen
Duitsland

kontakt.at.srs-ecotherm.de