Gegevens en feiten met betrekking tot de TAS

Exploitant:

SRS EcoTherm GmbH
Neuenkirchener Strasse 8
48499 Salzbergen
Duitsland

 

Aandeelhouders:

RWE Generation SE, Essen
H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen


Directeuren:

Dr. Heinz-Jürgen Wüllenweber (technisch directeur)
Gabriele Tennagels (commercieel directeur)
Detlev Wösten (locatie, afvalacquisitie)


Kosten:

Investeringskosten 50 miljoen euro

 

Soort installatie:

Eén verbrandingslijn,
gestookt met bewegend rooster


Afval:

Restafval (inhoud van de grijze minicontainer)
Bedrijfsafval


Verzorgingsgebied:

Duits district Eemsland (gemeentelijk afval)
Nederland
Bedrijfsafval landelijk


Stroomopwekking:

Bij nominale belasting van de installatie ca. 50 ton stoom per uur. De totale hoeveelheid stoom wordt opgenomen in de industriële krachtcentrale (IKC) en afgevoerd naar warmtekrachtkoppelingcentrales (KWK). De opgewekte warmte dient voor de levering van processtoom aan de naastgelegen raffinaderij.


Emissies:

Door de moderne filtertechniek wordt ruim voldaan aan de strenge eisen van de 17e Duitse milieuverordening (17. BImSchV).
Zie actuele emissiewaarden.


Personeel:

Exploitatie van de TAS, IKC: Continue meerploegendienst.