Glossarium

Search for term:

HZVA
Abbreviation:

Productie, preparatie, verkoop en toepassing van stoffen uit de Europese Afvalstoffenlijst

Productie, preparatie, verkoop en toepassing van stoffen uit de Europese Afvalstoffenlijst