Foto-download

De foto’s worden door SRS EcoTherm GmbH beschikbaar gesteld en kunnen gratis worden gedownload. Zij zijn echter onderworpen aan het auteursrecht en dienen te worden voorzien van de aanduiding »© SRS EcoTherm GmbH«.

Door op de foto te klikken ontvangt u een foto met hoge resolutie.